Statut Colegiul Medicilor

STATUTUL
COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1.
(1) Colegiul Medicilor din România se organizează şi funcţionează, în baza legii şi a prezentului
statut, ca organizaţie profesională naţională a medicilor, fiind o instituţie de drept public,
neguvernamentală, apolitică şi fără scop patrimonial.
(2) Colegiul Medicilor din România are personalitate juridică şi este autonom în raport cu orice
autoritate publică, exercitându-şi atribuţiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni

Citeste mai mult