Statut Colegiul Medicilor

STATUTUL COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. (1) Colegiul Medicilor din România se organizează şi funcţionează, în baza legii şi a prezentului statut, ca organizaţie profesională naţională a medicilor, fiind o instituţie de drept public, neguvernamentală,…

Cod Deontologic

CODUL DE DEONTOLOGIE MEDICALĂ CAPITOLUL I Principiile fundamentale ale exercitării profesiei de medic ARTICOLUL 1 Scopul şi rolul profesiei medicale Întreaga activitate profesională a medicului este dedicată exclusiv apărării vieţii, sănătăţii şi integrităţii fizice şi psihice a fiinţei umane. Citeste…